sv / eng
Follow us
Producing company:Stoneridge Electronics
Design: Propeller
Juryns motivering

”Ett oortodoxt tänkande har resulterat i ett framgångsrikt designkoncept som visar teknikens möjligheter. Ett verkyg som visualiserar
leverantörens kunskap och vision till kund.  Cross System ger nya infallsvinklar på vad som är möjligt när produktutveckling möter
industridesign och har konkret resulterat i avsevärda order.”