sv / eng
Follow us
Producing company:Bahco
Design: Ergonomidesign
Juryns motivering

”I en konservativ bransch har Bahco, genom en innovativ och målgruppsanpassad design, skapat ett nytt och revolutionerande sätt att såga. Den patenterade lösningen för byte av sågklinga innebär vinster såväl för Bahco, användarna och miljön. Snickare över hela världen får med Bahco Handsaw System en chans att behålla sitt individanpassade handtag år efter år, samtidigt som precision och prestandan ökat.”