sv / eng
Follow us
Producing company:Atlas Copco Rock Drills
Design: Intern
Juryns motivering

”Atlas Copco Rock Drills har utvecklat design till en tradition och varit konsekventa över tiden. Genom helhetssyn på design i produktutvecklingsprocessen har man rönt stor framgång inom en sektor som traditionellt inte uppmärksammats för designinsatser.
Ledstjärnor som användarvänlighet, ergonomi, miljöhänsyn och produktivitet har belönat företaget med utökade marknadsandelar
och stor kommersiell framgång.”