sv / eng
Follow us
Producing company:Poseidon
Design: Intern
Juryns motivering

”BeSea dykväst är resultatet av nytänkande, kunnande och tradition. Den ger dykaren maximal rörelsefrihet. Avgörande framgångsfaktor är den ergonomiska lösningen med en hårdare underdel och en mjukare överdel med var sin funktion. BeSea har befäst Poseidons position på dykmarknaden.”