sv / eng
Follow us
Producing company:Asko Cylinda
Design: Propeller
Company web: http://www.asko.se/
Juryns motivering

”Asko Cylinda är tydligt exempel på att ett – förhållandevis – litet företag kan hävda sig på en starkt konkurrensutsatt marknad.
Med absolut gehör för kundens behov och ett tydligt fokus på användarvänlighet, kvalitet och estetik har man lyckats ta betydande marknadsandelar på en mycket konkurrensutsatt marknad.”