sv / eng
Follow us
Producing company:Liko
Design: Intern
Company web: http://www.liko.se/
Juryns motivering
”Golvo är en komplett mobillyft med aluminiumchassi och elmotor för varsam vertikal upphöjning. Med designade mervärden, maximal stabilitet och lyftkraft har patientlyften blivit ett verkligt hjälpmedel för vårdpersonal och människor världen över.”