sv / eng
Follow us
Producing company:Väderstad-Verken
Design: Intern
Juryns motivering
”På Väderstad-verken har företaget samlat komponenterna till sina jordbruksredskap i materialställ av egen design. Detta har sparat utrymme, gjort monteringen effektivare och förbättrat arbetsförhållandena. Designarbetet har därigenom genererat ökad leveransprestanda och bättre produktivitet.”