sv / eng
Follow us
Producing company:Movimento
Design: Shift Design
Juryns motivering

”Movimento har konsekvent tillämpat en väl genomtänkt designstrategi i allt från produktutveckling och varumärke till kundbemötande och administration. Diagnos- och analysverktyget PUMA är ett imponerande resultat av denna målmedvetenhet och har på kort tid nått stor kommersiell framgång inom segmentet fordonsdiagnostik.”