sv / eng
Follow us
Producing company:Gunnebo
Design: Intern
Juryns motivering

”Ett modulsystem, modernt säkerhetstänkande och en effektiv människoanpassad design ligger bakom entrésystemet Speedgate. Välkomnande spärrgrindar skapas för skiftande miljöer och olika typer av passersystem. De estitiskt utformade snabbslussarna har fött stora försäljningsframgångar.”