sv / eng
Follow us
Producing company:Trimble
Design: Propeller design
Juryns motivering

”För en tidkritisk bransch, där precision och uthållighet är A och O, har Trimble tagit fram en mätutrustning för lantmäteri och byggentreprenad i världsklass. Genom en stark designidentitet har man dessutom byggt varumärket Trimble och ökat omsättningen globalt med 15 procent. Ett resultat av ett lyckat samarbete, där designen har fått komma in tidigt i processen.”