sv / eng
Follow us
Producing company:Becton Dickinson
Design: Avalon Tecnology
Company web: http://www.bd.com/
Juryns motivering

”Ett designprojekt som till etthundra procent utgår från användarna, för en produkt som i sjukvården är lika känd som Coca-Cola är för allmänheten. Genom att studera användarna, väga, analysera och prioritera funktionerna har BD skapat en produkt som stimulerar till intuitivt användande och som räddar liv.”