sv / eng
Follow us
Producing company:DeLaval
Design: Reload Design
Juryns motivering

”Den automatiska mjölkningsutrustningen VMS bygger på ett konsekvent designprogram. Mjölkningsstationerna ger korna möjlighet att själva bestämma när de vill bli mjölkade och själva ta sig till utrustningen. Anläggningen är kovänlig och hygienisk, liksom effektiv och arbetsbesparande för mjölkproducenten.”